Tajemnice bożego ciała + film dvd marki Praca zbiorowa

TAJEMNICE BOŻEGO CIAŁA H istoria Bożciagniona,131847.html">ego Ciała, jednciagniona,131847.html">ego z głównych świąt katolickich „Krew tryskała obficie, plamiąc stół i posadzkę. Niezręczne próby ukrycia wydarzenia przed wiernymi tylko rozszerzały plamy, stanowiące dowód na jciagniona,131847.html">ego cudowny charakter." – tak kronikarze opisali cud eucharystyczny w Bolsenie. „Tajemnice Bożciagniona,131847.html">ego Ciała" odsłaniają genezę święta Bożciagniona,131847.html">ego Ciała, jciagniona,131847.html">ego znaczenie i wielowiekową historię. CUDA EUCHARYSTYCZNE ZDARZYŁY SIĘ także W POLSCE: SOKÓŁKA, LEGNICA -źródło Wikipedia Zdarzyło się w 1263 r., iż z pielgrzymką do grobu świętych Apostołów Piotra i Pawła wyruszył kapłan Piotr z Pragi. Na skutek szerzącej się herezji podważającej realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie także on zwątpił w tę Boską tajemnicę. W Rzymie chciał odzyskać dar głębokiej wiary. Pielgrzymując znanym pątniczym szlakiem zatrzymał się w Bolsenie, by oprawić Mszę św. Przy grobie św. Krystyny. Nie przypuszczał wówczas, że Bóg wybierze to miejsce, aby objawić mu Tajemnicę swej eucharystycznej występowaniu. Kiedy kapłan przystąpił do rozdzielania Komunii Świętej, jedna z Hostii nagle zaczęła krwawić. Najświętsza Krew przesączyła się poprzez jciagniona,131847.html">ego palce i spłynęła na białe płótno korporału. Hostia, którą Piotr z Pragi nadal trzymał w rąk, zachowała postać białciagniona,131847.html">ego chleba. Ksiądz zawinął ją w korporał, włożył do kielicha i chciał powrócić do zakrystii. Wtem kilka kropel Krwi upadło na posadzkę. Piotr z Pragi zadrżał, krzyknął i stracił przytomność. Świadkowie cudu stłoczyli się wokół ołtarza, podziwiając pozostawiony na nim korporał z 25 śladami krwi Chrystusa, wytwarzającymi na nim podobiznę Ukrzyżowanciagniona,131847.html">ego. Na tym świętym miejscu, gdzie św. Krystyna złożyła niegdyś Bogu ofiarę życia, Chrystus zaświadczył o swej Ofierze, w której złożył swemu Ojcu swoje Ciało i Krew. Od tej pory św. Krystynę obdarzono mianem strażniczki Eucharystii.